Idealis Beauty Tratamente Remodelare Corporală și Facială Salon Craiova

contact@idealis-beauty.ro

REGULAMENTUL CAMPANIEI “8 MARTIE 2024”
desfășurată de centrul de remodelare și înfrumusețare IDEALIS BEAUTY
 • Art. 1 ORGANIZATOR: Campania «8 Martie 2024» este organizată de centrul de remodelare și înfrumusețare IDEALIS BEAUTY, SC NEXTANIRO SRL (denumită în continuare «Organizator»), cu sediul în Craiova, Strada Elena Farago nr 6, bl. 112 A, sc. 1, et 2, ap 5, CIF 39946072, legal reprezentată prin Şneapotă Teodora Corina, în calitate de Administrator.
  Campania se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.
 • Art. 2 PARTICIPANT: Persoană fizică, persoană juridică, clienți existenți ai centrului Idealis Beauty sau clienți noi.
 • Art. 3 PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI: Campania se desfășoară în perioada 01.03.2024 – 31.03.2024.
 • Art. 4 UTILIZAREA CARDULUI/Voucherului CADOU:
  4.1. Cu voucherul cadou de 300 lei se pot achiziționa servicii din lista de prețuri Idealis Beauty.
  4.2. Voucherul cadou se poate utiliza doar în urma unei achiziții de servicii Idealis Beauty de minim 185 lei din lista de preturi.
  4.3. Voucherul cadou nu poate fi utilizat împreuna cu alte oferte.
  4.4. Cardul cadou utilizat, chiar și parțial, nu mai poate fi folosit pentru noi achiziții, fiind anulat în momentul utilizării.
  4.5. O persoană poate folosi un singur card cadou.
  4.6. Valoarea voucherului cadou se poate revendica până la data de 31.03.2024, inclusiv, prin programarea telefonică, online sau fizic, în centrul Idealis, urmând ca terapiile să se efectueze ulterior și după data de 31.03.2024.
 • Art. 5 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI: Prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta în orice moment în cazul în care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei și va face public acest lucru. Orice acțiune dintre cele enumerate anterior va fi adusă anterior la cunoștință publicului prin publicare pe website-ul www.idealisbeauty.ro.
 • Art. 6 PROTECTIA DATELOR PERSONALE: Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul și pe durata organizării și desfășurării Campaniei “8 martie 2024”. Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plangere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.
 • Art. 7 LITIGII: În eventualitatea unei dispute asupra validității unui card cadou, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă. Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Craiova.
 • Art. 8 ALTE REGLEMENTĂRI: În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva și la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați, inclusiv dar fără a se limita la descalificarea participanților la Campanie. Organizatorul nu își asumă raspunderea pentru imposibilitatea participării la această Campanie din cauza unor erori de software sau datorită unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea primirii unui card cadou, cauzată de schimbarea adresei de e-mail a clientului sau neprimirea, necitirea corespondenței de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei în condițiile normale conform celor prezentate, însa nu isi asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare. Prezentul regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.